ข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลนั้น

เอเวอรี อินบ๊อกซ์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอเวอรีวัน จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “ของพวกเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ถูกบันทึกไว้ ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวปรากฏชัดเจนหรือสามารถตรวจสอบยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลและโดยตรงจากบริษัทที่ถือครองข้อมูล หรือเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ แล้วจะสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงและแน่นอน) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ที่บังคับใช้ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดๆ หรือการออกกฎหมายใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า “PDPA”) เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการปฏิบัติตาม PDPA และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้สมัครงานสำหรับการจ้างงาน หรือกิจกรรมการสรรหาพนักงานที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลที่คุณให้ – เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ เราจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจรวมเอาข้อมูลที่คุณส่งมาภายใต้บัญชีของคุณเข้ากับข้อมูลจากบริการอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา ผู้ดูแลโดเมนของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณตลอดจนอีเมลของคุณได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดูแลโดเมนของคุณ

คุกกี้ – คือเทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ เมื่อคุณเข้าชม เราจะส่งคุกกี้อย่างน้อยหนึ่งรายการไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา ตลอดจนจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้ปรับปรุงผลการค้นหา อีกทั้งติดตามแนวโน้มของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลอย่างไร

นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ เพื่อให้หน้าเว็บของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด เราจัดทำคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเว็บ การละทิ้งขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา
 • ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
 • จดจำข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ หรือการจัดการตะกร้าสินค้ามีความปลอดภัย เราอาจส่งอีเมลแจ้งสถานะคำสั่งซื้อให้คุณทราบ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในอีเมล
 • นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลที่บันทึกไว้ – เมื่อคุณเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเอเวอรี อินบ๊อกซ์ผ่านทางเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมใช้งานอื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลบางอย่างไว้โดยอัตโนมัติ บันทึกเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น สิ่งที่คุณขอจากเว็บ, การโต้ตอบกับบริการของคุณ, ที่อยู่ Internet Protocol, ชนิดของเบราว์เซอร์, ภาษาของเบราว์เซอร์, วันที่และเวลาของคำขอของคุณ ตลอดจนคุกกี้หนึ่งไฟล์หรือมากกว่านั้นที่สามารถระบุเบราว์เซอร์หรือบัญชีของคุณได้

ข้อมูลการสื่อสารของผู้ใช้ – เมื่อคุณส่งอีเมลหรือข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ไปยังเอเวอรี อินบ๊อกซ์ เราอาจเก็บข้อมูลการสื่อสารเหล่านั้นไว้เพื่อดำเนินการตามที่คุณร้องขอ ตอบคำขอของคุณ และปรับปรุงบริการของเรา

แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก – เอเวอรี อินบ๊อกซ์อาจเสนอบริการแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก เช่น แกดเจ็ตหรือส่วนขยายต่าง ๆ ผ่านบริการของเรา ข้อมูลที่รวบรวมโดยเอเวอรี อินบ๊อกซ์ เมื่อคุณเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกจะถูกประมวลผลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกจะต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว

ไซต์อื่น ๆ – นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการของเอเวอรี อินบ๊อกซ์เท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ที่แสดงเป็นผลการค้นหา เว็บไซต์ที่มีโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเอเวอรี อินบ๊อกซ์รวมอยู่ หรือลิงค์ที่อยู่ภายในบริการต่าง ๆ ของเรา ไซต์อื่น ๆ เหล่านี้อาจใส่คุกกี้ของตนหรือไฟล์อื่น ๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รวบรวมข้อมูล หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจนำข้อมูลที่เรารวบรวมไปใช้ในการดำเนินการต่อไปนี้:
จัดเตรียม ดูแลรักษา ปกป้อง และปรับปรุงบริการของเรา และคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเอเวอรี อินบ๊อกซ์หรือผู้ใช้ของเรา หากเราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูล เราก็จะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลดังกล่าว

สิทธิของคุณภายใต้ PDPA:

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิภายใต้ PDPA ดังต่อไปนี้

 1. คุณมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจะนำไปประมวลผล มีการประมวลผล หรือได้รับการประมวลผลแล้วหรือไม่
 2. คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้าระบบการประมวลผลของเรา หรือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
  1. คำบรรยายลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ
  2. จุดประสงค์ในการประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล
  3. ขอบเขตและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่เปิดเผยหรืออาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  5. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัท และบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  6. รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการติดต่อของบริษัทของเราหรือของตัวแทนของเรา
  7. ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ
  8. สิทธิอันพึงมีของคุณ เช่น สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ร้องขอสำเนา ร้องขอให้อัพเดทข้อมูล จำกัดการใช้งาน และถอนความยินยอม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราควบคุมดูแล รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการจัดหาไว้หรือการยืนยันที่ทำขึ้นกับคุณเกี่ยวกับสาระสำคัญเหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 3. คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล และถอนความยินยอมของคุณ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราควบคุมดูแล ซึ่งคุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ PDPA อนุญาต คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันควรโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
  1. เนื้อหาสาระของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกนำไปประมวลผล
  2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
  4. วิธีการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  5. เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ส่งผลหรือจะส่งผลต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญเพียงอย่างเดียว
  7. วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ
  8. ตำแหน่งหรือชื่อหรือการระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นตามกฎหมายใดๆ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. คุณมีสิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล
 5. คุณมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของเราเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

การแบ่งปันข้อมูล

เอเวอรี อินบ๊อกซ์จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นนอกจากเอเวอรี อินบ๊อกซ์ตามสถานการณ์ที่จำกัดดังต่อไปนี้:

เราได้รับความยินยอมจากคุณ เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนร่วมกัน เราให้ข้อมูลเช่นนี้แก่บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เรากำหนดให้บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำแนะนำของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ เราเชื่อมั่นโดยสุจริตว่าการเข้าถึง ใช้ สงวน หรือเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม (ก) กฎหมายที่บังคับใช้, ข้อกำหนด, กระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (ข) เพื่อใช้บังคับตามข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว และ (ค) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง ความปลอดภัย หรือประเด็นทางเทคนิคอื่น ๆ หรือ ป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเอเวอรี อินบ๊อกซ์ ผู้ใช้ของเอเวอรี อินบ๊อกซ์ หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต หากเอเวอรี อินบ๊อกซ์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวม การเข้าถือครอง หรือรูปแบบการขายใด ๆ สำหรับสินทรัพย์บางอย่างหรือทั้งหมด เราจะทำให้แน่ใจว่าได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านี้ไว้เป็นความลับแล้ว และจะแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของเรา ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

เราจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทนที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในนามของเรา บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การเข้าถึงและการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้บริการของเอเวอรี อินบ๊อกซ์ เราพยายามอย่างยิ่งโดยสุจริตที่จะให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแก้ไขข้อมูลนี้หากข้อมูลผิด หรือลบข้อมูลดังกล่าวนี้ตามที่คุณร้องขอ หากไม่มีการกำหนดให้เก็บข้อมูลไว้ตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราขอให้ผู้ใช้แต่ละคนระบุตัวตนและข้อมูลที่ร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลก่อนดำเนินการตามคำขอนั้น และเราอาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ซ้ำ ๆ หรือคำขอตามระบบซึ่งไม่มีเหตุผลอันสมควร ตลอดจนคำขอให้ดำเนินการทางเทคนิคที่ต้องใช้ความพยายามโดยไม่สมควร คำขอที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ (เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ในเทปสำรอง) หรือการเข้าถึงที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่เราให้การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล เราจะไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความพยายามโดยไม่สมควร เนื่องด้วยวิธีจัดการบริการบางอย่างของเรา หลังจากคุณลบข้อมูลไปแล้ว สำเนาที่เหลืออาจยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานของเราอีกระยะหนึ่งก่อนถูกลบออกไป และอาจจะยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูลของเรา โปรดตรวจสอบที่ศูนย์ช่วยเหลือของบริการดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามสัญญา หรือตามกฎหมาย

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ลักษณะและปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ เราจะไม่ลดทอนสิทธิของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดแจ้ง เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้านี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563